logo logo

Życie jest piekne

O projekcie

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi przystąpiła do realizacji zadania publicznego pn.“ŻYCIE JEST PIĘKNE”, którego celem jest:

  • poprawa kondycji fizycznej beneficjentów, 
  • poprawa kondycji psychicznej beneficjentów, 
  • poprawa zdolności komunikacyjnych dzięki treningowi społecznemu,
  • poprawa funkcjonowania w rodzinie,
  • poprawa funkcjonowania społecznego, 
  • stworzenie możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym. 


Do udziału zapraszamy mieszkańców Wielkopolski z niepełnosprawnościami różnego typu (fizycznymi i umysłowymi) i w różnym wieku (od lat 3 do 50+).

Oferujemy:

  • różnorodne działania rehabilitacyjne i terapeutyczne,
  • wsparcie merytoryczne i emocjonalne w ramach zajęć specjalistycznych dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
  • udział w życiu społecznym poprzez umożliwienie udziału w zajęciach o charakterze społecznym poza zwykłymi miejscami i sposobami funkcjonowania beneficjentów.


Okres realizacji projektu: 15.06.2017 – 22.12.2017.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

 

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności