logo logo

Życie jest piękne

O projekcie

 

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi przystąpiła do realizacji zadania publicznego pn. „ŻYCIE JEST PIĘKNE”, którego celem jest:

  • poprawa kondycji fizycznej beneficjentów, 
  • poprawa kondycji psychicznej beneficjentów, 
  • poprawa zdolności komunikacyjnych dzięki treningowi społecznemu,
  • poprawa funkcjonowania w rodzinie,
  • poprawa funkcjonowania społecznego, 
  • stworzenie możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym. 

Do udziału zapraszamy mieszkańców Wielkopolski z niepełnosprawnościami różnego typu (fizycznymi i umysłowymi) i w różnym wieku (od lat 3 do 50+).

Oferujemy:

  • różnorodne działania rehabilitacyjne i terapeutyczne,
  • wsparcie merytoryczne i emocjonalne w ramach zajęć specjalistycznych dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
  • udział w życiu społecznym poprzez umożliwienie udziału w zajęciach o charakterze społecznym poza zwykłymi miejscami i sposobami funkcjonowania beneficjentów.

Okres realizacji projektu: 15.06.2017 – 22.12.2017.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
Lista rankingowa

Lista rankingowa

04-10-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
Gala 10-lecia Fundacji Stworzenia Pana Smolenia

Gala 10-lecia Fundacji Stworzenia Pana Smolenia

03-10-2017

Serdecznie zapraszamy na galę, która odbędzie się 18 października w auli UAM w Poznaniu


więcej
zobacz wszystkie aktualności