logo logo

O patronce

Jadwiga – córka króla polskiego i węgierskiego Ludwika Andegaweńskiego i księżniczki bośniackiej Elżbiety – urodziła się 18 lutego 1374 roku na Węgrzech. Na króla Polski została ukoronowana 16 października 1384 roku. Dwa lata później poślubiła Wielkiego Księcia Litwy, Jagiełłę, który przyjął chrzest i przyłączył Litwę do Korony.

Królowa Jadwiga była szczególnie religijna, fundowała nowe kościoły, uposażała już istniejące klasztory. Angażowała się w działalność dobroczynną, zakładała szpitale. Założyła bursę przy Uniwersytecie Karola w Pradze. Poprzez swój zapis w testamencie przyczyniła się do odnowienia uniwersytetu w Krakowie, zwanego odtąd Jagiellońskim.

W wieku 25 lat królowa Jadwiga urodziła córkę. Dziecko zmarło trzy tygodnie po narodzinach, Jadwiga kilka dni później – 17 lipca 1399 roku.

Dnia 31 maja 1979 Jan Paweł II ogłosił królową Jadwigę błogosławioną, a 8 czerwca 1997 roku – świętą.

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności