logo logo

Przedsiębiorstwa Społeczne

Fundacja Biura Rachunkowego FIK

Fundacja Biura Rachunkowego FIK

Siedziba: Górnośląska 60-62
Biuro: ul. Niecała 1
62-800 Kalisz
tel. 794 428 714
e-mail:biuro@fundacja-fik.pl
www.facebook.com/fundacjafik
www.fundacja-fik.pl

Fundacja specjalizuje się w obsłudze księgowej organizacji pozarządowych. Świadczy usługi księgowe i doradcze na każdym etapie tworzenia i prowadzenia organizacji. Fundacja Biura Rachunkowego FIK wynajmuje salę szkoleniową oraz organizuje szkolenia m.in. z zakresu kadr i płac, księgowości czy ochrony danych osobowych. Działa na rzecz promocji wolontariatu.

 

powrót
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności