logo logo

Przedsiębiorstwa Społeczne

Centrum Ogrodnicze FRAGOLA

Centrum Ogrodnicze FRAGOLA

ul. Targowa 9
63-700 Krotoszyn
tel. 881 968 143
e-mail: biuro@cofragola.pl
facebook.com/centrumogrodniczefragola

Spółka non-profit prowadzi Centrum Ogrodnicze FRAGOLA. Oferuje profesjonalne doradztwo oraz bogaty wybór nasion, roślin, narzędzi ogrodniczych czy środków ochrony roślin. Fragola prowadzi działalność na rzecz propagowania idei ekologii i ochrony środowiska.

powrót
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności