logo logo

Przedsiębiorstwa Społeczne

Biadala Mushrooms Sp. z o.o.

Biadala Mushrooms Sp. z o.o.

Rąbczyn 74
63-440 Raszków
tel. 661 920 669
e-mail: biuro@biadala.com.pl
www.biadala.com.pl

Spółka non profit świadczy usługi pakowania grzybów shiitake i boczniaków w pojemniki detaliczne. Zatrudnia osoby, które były długotrwale bezrobotne. Ponadto popularyzuje idee związane ze zdrowym stylem życia.

powrót
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności