logo logo

Przedsiębiorstwa Społeczne

Stowarzyszenie SLAM POLAND

Stowarzyszenie SLAM POLAND

ul. Wrocławska 93
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 697 917 933
e-mail: kasia@slampoland.pl

Stowarzyszenie SLAM POLAND świadczy usługi rozbiórki opakowań od płyt CD i DVD oraz pakowania płyt. Misją przedsiębiorstwa jest reintegracja osób z niepełnosprawnością poprzez ich zatrudnienie w sektorze usług recyklingu i działań proekologicznych.

powrót
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności