logo logo

Przedsiębiorstwa Społeczne

Spółdzielnia Socjalna Szansa

Spółdzielnia Socjalna Szansa

ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/19
63-600 Kępno
tel. 535 257 052
e-mail:biuro@szansa.kepno.pl
www.szansa.kepno.pl

Główną działalnością Spółdzielni jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Poza tym Szansa oferuje usługi sprzątające oraz opiekę nad grobami. Pracują tu osoby, które były zagrożone wykluczeniem społecznym.

powrót
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności