logo logo

Przedsiębiorstwa Społeczne

Jarocińska Spółdzielnia Socjalna

Jarocińska Spółdzielnia Socjalna

os. T. Kościuszki 4
63-200 Jarocin
tel. 531 271 205
e-mail: biuro.jss@wp.pl
facebook.com/jarocinska-spoldzielnia-socjalna
www.opus-jarocin.pl

Jarocińska Spółdzielnia Socjalna to spółdzielnia osób prawnych założona przez Powiat Jarociński i Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Opus”.

Obszary działalności:

  • Usługi utrzymania zieleni, odśnieżanie na terenach osiedli, wspólnot mieszkaniowych oraz terenach prywatnych.
  • Utrzymanie czystości budynków osiedli i wspólnot oraz terenów przyległych do nich.
  • Usługi kurierskie na terenie gminy i powiatu.
  • Prace remontowo-budowlane realizowane dla spółdzielni mieszkaniowej.
powrót
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności